قابل توجه دانشجویان رشته مهمانداری

  • سه شنبه, بهمن 16 1397

قابل توجه دانشجویان رشته مهمانداری
در صورتیکه دروس باقیمانده دارید تا مورخ 17 بهمن با مراجعه به واحد آموزش (خانم انصاری) نسبت به پیش ثبتنام دروس باقیمانده اقدام نمایید
مهلت فوق به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد