قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی مهر 95 و قبل از آن

  • سه شنبه, بهمن 16 1397

قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی مهر 95 و قبل از آن که سنوات تحصیلی ایشان به اتمام رسیده است ملزم به مراجعه به مرکز آموزش تا تاریخ 17 میباشند تا جهت اخذ مجوز ایشان اقدام گردد لازم به ذکر است در صورت عدم مراجعه عواقب ناشی به عهده دانشجو میباشد
تذکر:منظور از اطلاعیه فوق نامه ای که از نظام وظیفه اخذ میشود نیست و نامه گاری با دانشگاه جامع مد نظر است