پیرو اطلاعیه قبلی لیست تکمیلی دانشجویان حذف شده به دلیل غیبت بیش از 3.16 به اطلاع میرسد

  • چهارشنبه, خرداد 22 1398

قابل توجه کلیه دانشجویان
پیرو اطلاعیه قبلی لیست تکمیلی دانشجویان حذف شده به دلیل غیبت بیش از 3.16 به اطلاع میرسد
ماهان رحیم طرقی  درس ارابه فرود
محمد قاسم پور   درس ارابه فرود
سجاد استاد حسین درس مدیریت تعمیر و نگهداری
حمیدرضا یوسفی  درس مدیریت تعمیر و نگهداری