امتحان مجدد دروس جوشکاری و ابزار تجهیزات استاد هورا

  • چهارشنبه, تیر 12 1398

قابل توجه دانشجویانی که از امتحان کتبی درس ابزار و تجهیزات  کارگاهی و درس جوشکاری استاد هورا جا مانده اند
امتحان مجدد این دروس شنبه مورخ 15 تیرماه راس ساعت 10:30 برگزار میگردد

عدم حضور در امتحان به منزله غیبت خواهد بود