اطلاعیه پروژه

  • چهارشنبه, تیر 19 1398

قابل توجه دانشجویان کارشناسی؛

 دانشجویان مقطع کارشناسی که در ترم تابستان درس پروژه را اخذ کرده اند توجه داشته باشند که فقط تا تاریخ ۱۰مرداد فرصت دارند که عنوان پروژه خود را به تایید استاد راهنما سپس مدیر گروه و معاونت آموزشی برسانند ، بدیهی است که بعد از این تاریخ عنوان پروژه برای ترم تابستان تایید نخواهد شد.

با توجه به کوتاه بودن ترم تابستان ، فقط تا پایان شهریور جهت دفاع پروژه فرصت دارید، پس زودتر اقدام نمایید.

اسامی اساتید محترم راهنما رشته مهندسی مکانیک:

پارسا، عاصی، جلالی پور، رضایی مزیک، حری، هاشمی

اسامی اساتید محترم راهنما رشته مهندسی اویونیک:

هاشمی معتمدی خانلو شجری درستکار  کیا روئین فر