تمدید انتخاب واحد تابستان

  • دوشنبه, تیر 24 1398

دانشجویانی که در ترم تابستان موفق به انتخاب واحد نشده اند می توانند در روزهای دوشنبه 24 تیر و سه شنبه 25 تیر جهت انتخاب واحد به صورت حضوری به واحد آموزش مراجعه نمایند و در کلاسهایی که دارای ظرفیت می باشند انتخاب واحد نمایند.

⚠️تذکر: دانشجویان با پنل کاربردی خود قادر به انتخاب واحد در سامانه نمی باشند.دسترسی انتخاب واحد فقط برای مرکز آموش می باشد.

با توجه به درخواست های فراوان دانشجویان، و برگزاری شورای آموزشی مرکز، مصوب شد دانشجویان ورودی مهر ۹۷ کارورزی ۱ را در ترم تابستان اخذ نمایند.( بدون توجه به واحدهای گذرانده)